Ynkelig av Thorkildsen

Ynkelig av Thorkildsen

Debatten rundt John Fredriksen sin utflagging av 5 skip har skapt stor debatt i Norge. Fredriksen hevder at han blir syk av Norge og han velger derfor å endre sin tidligere beslutning om å flagge tilbake alle sine skip til Norge og velger heller å utflagge de 5 siste skipene. Han hevder også at han blir syk av Norge, noe som er et sterkt utsagn. La meg først være helt klar på en ting, ingen skal kunne true seg til en endret politikk. Enten det gjelder sultestreikende asylsøkere, flykaprere, finansfolk etc.

Jeg har stor forståelse for norsk næringsliv som krever like rammebetingelser som man har i andre land som vi konkurrerer med. Hvis Norge har rammebetingelser som er dårligere enn andre land vil næringslivet vårt flytte ut av Norge, de som blir værende vil få problemer og vi vil få færre som etablerer nye bedrifter i Norge. Derfor bør vi sørge for gode rammevilkår i Norge.

I saken rundt John Fredriksen så handler det om at Trond Giske(AP) har gitt lovnader om bedre rammebetingelser, men så har regjeringen snudd og ønsker ikke å sikre norsk næringsliv like rammevilkår som sin konkurrenter. Derfor velger John Fredriksen å flagge ut 5 skip for å sikre fremtiden til sin bedrift, verdier og ansatte. Hadde regjeringen vært med forutsigbar kunne vi unngått dette.

Sosialistisk Venstreparti sin finanspolitiske talsperson Inga Marte Torkildsen mener det er ynkelig av John Fredriksen når han ikke godtar å ha dårligere rammevilkår enn det han ble lovet. Hun hevder også at John Fredriksen ikke bidrar til fellesskapet. Har hun da glemt de 5-6 milliarder kronene hans selskaper betaler i skatt? Har hun da glemt de over 10 000 arbeidsplassene han har skapt i Norge? Dessverre stopper hun ikke der, hun hevder også følgende «Vi har ikke bruk for mennesker som ikke bidrar til fellesskapet. Betyr det at SV mener at personer som ikke har lønnet arbeid og betaler skatt er ønsket i landet? Lurer på hva alle som er uføretrygdet, pensjonister, studenter etc. synes om den uttalelsen.

Goto Top