Wikileaks er kriminelle

Wikileaks er kriminelle

Wikileaks har den senere tid styrt mediadebatten gjennom sine lekasjer og gjennom at deres leder Julian Assange muligens har begått seksuelle overgrep. De siste dagene har det også vært en stor debatt der mange tar Wikileaks i forsvar og begrunner dette med ytringsfrihet. Jeg er som kjent en meget sterkt tilhenger av ytringsfriheten og har som prinsipp at alle ytringer skal være lovlige med mindre den oppfordrer til alvorlig kriminalitet. Men lekkasjene til Wikileaks har etter min mening ingenting med ytringsfrihet å gjøre da innholdet til Wikileaks er dokumenter som er stjålet og videreformidlet på en ulovlig måte.

Hvis jeg hadde jobbet på et sykehus og valgte å kopiere alle sykehusjournalene til alle pasientene på en hardisk. Hadde det da vært greit om jeg senere valgte å legge ut alle journalene på internett sånn at alle fikk lese journalene? Har dette noe med ytringsfrihet å gjøre? Selvfølgelig ikke, dette hadde vært tyveri og misbruk av opplysninger som i utgangspunktet kun skulle vært mellom pasientene og legene.

Kan også komme med et annet eksempel. Hvis jeg som privatperson hacker/bryter meg inn på Arbeiderpartiet sine datamaskiner og tar kopi av alt innholdet deres. Hadde det da vært greit om jeg la ut all den informasjonen som Arbeiderpartiet hadde til internt bruk på internett? Alle interne strategier, personalsaker etc?

Det finnes selvfølgelig noen få unntak der det etter min mening er greit at folk velger å lekke fra interne og hemmeligholdte dokumenter, det kan være for å avdekke og bevise lovbrudd. Men det Wikileaks gjør er å publisere ekstremt mye informasjon som er fremskaffet og videreformidlet gjennom kriminelle handlinger og det er de færreste dokumentene som har avdekket lovbrudd.

I tillegg til det prinsippielle som jeg har beskrevet er også lekasjene ødeleggende for diplomatiets evne til å skape en tryggere og bedre verden. Noen ganger har diplomater og politikere behov for å kunne forhandle, diskutere og tenke høyt uten at det kommer på forsiden av alle aviser dagen etterpå. Mange fredsforhandlinger er f.eks. avhengig av at folk skal kunne prate konfidensielt for at en forhandler skal klare å legge frem forslag som kan være spiselige for begge parter. Det er flere eksempler jeg kan vise til, men la oss ta en eksempel fra Norge. Norge skal kjøpe nye jagerfly til en prislapp på mange titalls milliarder kroner. I tillegg til den meget høye prisen handler kjøpet også om militærhemmeligheter og det er viktig for norges sikkerhet at all informasjon om flyenes styrker og svakheter blir offentlig. Det er også viktig at Norge må kunne diskutere internt om hvilke strategi vi skal ha for å presse prisene mest mulig ned. Samtidig er det viktig at Norge må kunne ha interne drøftinger om hva et kjøp av fly fra Sverige vil kunne ha og si for samarbeidet vårt med USA og omvendt. Hadde all denne informasjonen lekket ut kunne det skadet norges forsvarsevne, alliansepolitikk og ført til en langt høyere kostnad for norske skattebetalere.

Vi ser dessverre også at flere av dokumentene som Wikileaks har offentliggjort har satt livet til flere enkeltpersoner i fare. Vesten er selvfølgelig alltid avhengig av å ha personer som gir oss informasjon på innsiden av fiendtlige land som Iran, Nord Korea osv. Wikileaks har dessverre avslørt identiteten til flere av disse personene noe som skaper en betydelig fare for disse personene og deres familier. Wikileaks har også avslørt lokaliseringen av flere bygg og områder som skulle være hemmelig for våre fiender og lekkasjen kan dermed redusere vår evne til å forsvare oss.

Wikileaks bør derfor bli behandlet som det de er, en kriminell organisasjon som videreformidler et av den moderne historiens større tyverier, de setter menneskeliv i fare, nasjonenes forsvarsevne reduseres og muligheten til å ha et diplomati bestående av dialog og evnen til å prate sammen reduseres. Wikileaks leder Jullian Assange hører derfor hjemme bak lås og slå som leder av denne organisasjonen. Dette handler ikke om ytringsfrihet, den handler om grov kriminalitet som ødelegger for oss alle.

Goto Top