Voldtekt er voldtekt.

Voldtekt er voldtekt.

Voldtekt er voldtekt.

I dag har debatten rundt voldtekt blusset opp igjen gjennom at psykiater Synnøve Bratlie i dagens Aftenposten mener at det er forskjell på om man blir utsatt for voldtekt av en man kjenner eller ikke kjenner. Hun vil derfor gradere straffene sånn at hvis man f.eks. blir voldtatt av en bekjent skal gjerningspersonen få lavere straff enn om man blir voldtatt av en ukjent person. Dette synes jeg er et forkastelig forslag som jeg aldri kommer til å støtte. Hvis man hadde innført dette ville man samtidig gitt et tydelig signal om at det ikke er så ille å begå en voldtekt av en full venninne da hun kjenner deg og da er det ikke så ille.

Samfunnet må være krystallklare på at voldtekt er en av de groveste forbrytelsene et menneske kan utsettes for og man kan kalle voldtekt for levende drap. Flere voldtektsofre sliter resten av livet med traumene fra overgrepet og det er derfor jeg er glad for at FrP i alle år har kjempet for strengere straffer for voldtekt og også åpnet opp for å benytte kjemisk kastrering av sexualforbrytere. Dette har vist seg å være en ordning som reduserer faren for tilbakefall i de landene man har testet ut ordningen, bla. i Danmark.

Det at det er en psykiater som kommer med forslaget om å gi lavere straff for voldtektsforbrytere som kjenner offeret viser med tydelighet at man ikke alltid skal stole blindt på såkalte eksperter. Det er ALLTID gjerningspersonen som er 110% ansvarlig for en voldtekt og en voldtekt skal straffes hardt uavhengig av hvor, hvem og hvordan overgrepet skjedde.

Goto Top