Voksen debatt

Voksen debatt

Sosiale medier skaper ofte politiske debatter og det er bra. I dag tidlig valgte Arbeiderpartiets Odd Frantzen som bla. var kommunestyremedlem i forrige periode å utfordre FrP,erne på twitter om noen kunne forklare noe av FrPs klimapolitikk. Siden man kun har 140 tegn på twitter valgte jeg følgende svar:

Han valgte da å ikke besvare utfordringen min om at AP og Regjeringen velger å benytte mesteparten av miljøavgiftene til helt andre ting enn å bedre miljøet. Han prøvde å vri seg unna utfordringen og valgte heller å utfordre meg på om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke:

Svarte da:

Han valgte å ikke besvare mitt spørsmål og kom heller meg følgende svar som etter min mening hører mer hjemme i sandkassen enn i en politisk debatt:

 

Jeg synes disse tweete taler for seg selv og ikke trenger ytterligere kommentarer. Men jeg hadde håpet på en mer voksen argumentasjon og det er muligens noen som stod opp med feil ben i dag?

 

Goto Top