Vi forhandler ikke med terrorister

Vi forhandler ikke med terrorister

Mullah Krekar hevder nå at han ønsker å forlate Norge frivillig, noe som ville glede meg stort. Men dessverre er dette for godt til å være sant da han stiller krav og betingelser for å forlate Norge. Han krever bla. å bli fjernet fra FNs terrorliste. Responsen fra den rødgrønne Regjeringen er at Norge vil kunne være behjelpelig med å videreformidle dette til FN. Dette får meg til å stille meg noen få, men veldig enkle spørsmål og refleksjoner:

  • Mullah Krekar er ikke i noen forhandlingsposisjon da han er erklært som en fare for rikets sikkerhet og Norge skylder ikke han å forhandle
  • Krekar fortjener absolutt ingen hjelp av Norske myndigheter til å forhandle med FN eller andre organisasjoner
  • Krekar blir ikke noen mindre terrorist om han flytter fra Norge og det blir derfor meningsløst å fjerne han fra terrorlisten
  • Hvis han selv mener han kan dra frivillig hjem, så burde vel Regjeringen kunne kaste han ut umiddelbart med tvang

Hele fadesen rundt Mullah Krekar har vist et skremmende eksempel på politikere uten handlekraft som har latt en person som er erklært som en fare for rikets sikkerhet gå fritt rundt i Oslo. Han er en motstander av de norske verdiene, erklært som en terrorist og oppholder seg ulovlig i Norge samtidig som han har kostet norske skattebetalere mangfoldige millioner kroner. Regjeringen bør derfor vise handlekraft og putte han i lukket forvaring frem til han blir kastet ut.

Goto Top