Valgløfte – Holdbarhetsdato 9 måneder

Valgløfte – Holdbarhetsdato 9 måneder

Hvaler er et godt drevet kommune som har hatt en sunn økonomistyring og også klart å bygge det Dagbladet hevder er landets beste eldreomsorg. Denne vakre kystkommunen i Østfold har siden 2007 vært styrt av FrP Ordfører Eivind Borge i samarbeid med Høyre. Velgerne var veldig fornøyd med innsatsen deres i perioden 2007-2011 og belønnet begge partier med fremgang. En av de store valgkampsakene på Hvaler har vært eiendomsskatt. Under FrP/H-styret har kommunen klart seg uten eiendomsskatt og samtidig gitt innbyggerne et godt velferdstilbud.

Både FrP og Høyre garanterte velgerne at de ville gå imot e-skatt hvis de ble gjenvalgt, men nå 9 måneder etter valget ser Høyre dessverre ut til å bryte sitt valgløfte. Her er noen sitater fra Hvaler Høyre sine nettsider:

«Hvaler er i dag en attraktiv bosteds- og næringskommune. Dette kan endre seg i negativ retning om det blir innført eiendomsskatt.»

«Skatten er i stor grad usosialt da det verken tas hensyn til inntekt eller formue. I verste fall vil folk måtte selge eiendommen sin til personer med bedre betalingsevne.»

«En annen vis mann, Winston Churchill, sa en gang at det ”å skatte seg til velstand er som å stå oppe i en bøtte og prøve å løfte seg etter håndtaket”

«Eiendomsskatt er skadelig i lengden, og bør ikke komme på toppen av et allerede høyt skatte- og avgiftsnivå»

«Høyre er mot eiendomsskatt»

«Eiendomsskatten er kostbar å administrere»

«Eiendomsskatt tar fokus bort fra innsatsen for å finne kreative løsninger på utfordringene i skole og eldreomsorg»

Alle disse argumentene er jeg 100% enig i og jeg vil anta at en god del folk på Hvaler føler seg lurt nå. Dette er å lure velgerne og sånt fører dessverre til økt politikerforakt. Heldigvis garanterer Ordføreren på Hvaler Eivind Borge(FrP) at FrP vil gå imot e-skatten, men han havner dessverre i mindretall når Høyre nå går i partnerskap med Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet. Hvaler Høyre viser tydelig at deres valgløfter har en holdbarhetsdato på maks 9 måneder.

Goto Top