Ukritisk innvandring til Moss

Ukritisk innvandring til Moss

I dagens formannskapsmøte i Moss behandlet vi en sak om hvor mange flyktninger Moss kommune skal ta imot neste år. Jeg er vant til at Fremskrittspartiet vanligvis står relativt i alene i vårt syn at vi må satse på integrering før vi tar imot flere. Som dere ser av SSB sine tall så er Moss på 7 plass over de kommuner som tar imot flest ikke vestlige innvandrere i forhold til befolkningen

Moss kommune har gjennom mange år ønsket å være blandt de såkalt snilleste i klassen ved ukritisk å ta imot så mange som mulig uten å ha en helhetlig plan for hvordan vi skal få integrert de vi allerede har tatt imot. De andre partiene har heller ikke vært villig til å støtte Fremskrittspartiet sitt ønske om at når vi først skal ta imot så bør vi velge personer fra land som vi er gode på å integrere i stedet for å ta imot folk fra land som vi ikke klarer å integrere. Dette har medført at Moss har betydelige utfordringer med innvandringen og vi kan se at enkelte av gruppene vi tar imot så er kun 20%  av de i yrkesfør alder i jobb. Vi får stadig meldinger om barn som er født i Norge som ikke kan et eneste ord norsk når de begynner på skolen.

Jeg hadde derfor håpet at formannskapet kunne være med på en fordomsfri debatt men dessverre så valgte de andre partiene med unntak av Rødt å ikke si et eneste ord i debatten. De valgte heller å ta imot nye 45 flyktninger(pluss sekundærinnvandrere som kommer gjennom familiegjenforening etc). Jeg er glad for at Rødt deltok i debatten, men å ha en debatt med et ekstremparti som Rødt som faktisk ønsker å ta imot hele 1 million nye innvandrere til Norge blir litt meningsløst. Jeg hadde håpet at AP og Høyre som i retorikken har nærmet seg Fremskrittspartiet ville vært med i debatten og faktisk argumentert om hvorfor de ukritisk ønsker å øke antall innvandrere i Moss uten å gjøre noe med integreringen.

Goto Top