Trenger vi dyrepoliti?

Trenger vi dyrepoliti?

På fylkesårsmøtet til Østfold FrP 6 februar i år så fremmet Eidsberg FrP en meget god og viktig resolusjon. Resolusjonen(forslag på Norsk, men resolusjon på politikerspråk) gikk ut på at Østfold FrP skal  få FrP på Stortinget til å jobbe for å få innført et dyrepoliti i Norge. Forslaget ble etter lengre debatt vedtatt med et overveldende flertall heldigvis. På landsmøtet i partiet i slutten av april så fremmet derfor Østfold FrP, Buskerud FrP og FpU et felles resolusjonsforslag om at man skal jobbe for å få innført et dyrepoliti, dette forslaget ble heldigvis vedtatt 🙂

Mange vil sikkert spørre seg, hvorfor trenger man et dyrepoliti? Kan ikke dagens politi ta seg av dyrenes rettigheter? Politiet mangler allerede ressurser, er det ikke bedre at man først sikrer politiet nok ressurser sånn at de kan ta seg av mennesker og sikre friheten og tryggheten vår før vi gir politiet nye oppgaver?

Jeg tror at å innføre et dyrepoliti så vil det styrke både dyrenes rettigheter, men samtidig vil det styrke det øvrige politiarbeidet. Da kan dagens politi konsentrere seg om å redusere vold, sedelighetsforbrytelser, osv osv. så kan et spesialisert dyrepoliti ta seg av kriminalitet mot dyr. I dag så har flere instanser ansvaret for dyr, bla. mattilsyn, politi, viltnemder osv. Jeg ønsker at man samler alle de ressursene inn i et eget dyrepoliti som har spisskompetanse på området. Dyr fortjener et godt vern mot mennesker som ønsker å plage og skade dem og mot mennesker som ikke klarer å ta vare på dyrene sine og da må vi ikke ha masse byråkratiske organisasjoner med delt ansvar for å få bukt med dette, vi trenger et tydelig og sterkt dyrepoliti. Jeg er derfor glad for at Fremskrittspartiet går i front i denne viktige saken og jeg håper vi snart kan få innført dyrepoliti i Norge, det fortjener dyrene.

Piggsvin

Når jeg blogger om dyrevelferd må jeg legge ved et artig bilde av et piggsvin som jeg fant på nettet. Piggsvin er utrolig søte dyr. For noen dager siden så jeg et piggsvin som hadde en pappembalasje over hele hodet, noe som gjorde at piggsvinet ikke fikk sett noe og heller ikke spist noe. Heldigvis fikk jeg dratt av embalasjen, selv om jeg var litt redd for piggene..

Goto Top