The American dream

The American dream

For et politisk dyr som meg er kveldens valg i USA like stort som likningsdagen er for venstresiden. USA er et land jeg alltid har beudret og sett opp til. Historien til landet og ikke minst the american dream fasinerer meg. Det at alle innbyggere er ansvarlig for sine liv og har alle muligheter hvis de satser og arbeider hardt er en tanke jeg har stor tro på. Individenes frihet står sterkt i USA og det er også en av grunnene til at USA er den desidert sterkeste verdensmakten.

Mange spør meg om hvem jeg støtter politisk i USA, dette er et spørsmål som er litt kompleks. For det første er det umulig å sammenligne norsk og amerikansk politikk. Mentaliteten og oppbyggingen av samfunnet er forskjellig og derfor ønsker jeg ikke å adoptere alle amerikanske løsninger til norge, og heller ikke omvendt. Uansett så har tankegangen om at hver enkelt er sin egen lykkes smed en holdning jeg tror er bra for ethvert samfunn, men jeg er samtidig tilhenger av å ha en stat som sikrer enkeltindividene sin frihet og noen grunnleggende velferdsgoder. Men staten må ikke gripe inn i den enkelte sin personlige frihet. Denne holdningen har innbyggerne i USA tradisjonelt hatt og dette kommer tydelig til syne nå om dagen da mange innbyggere føler at staten blir for stor og griper for hardt inn i enkeltindividenes frihet. Når dette kommer i tillegg til betydelige budsjettunderskudd som skaper fremtidige problemer for innbyggerne forstår jeg det betydelige grasrotopprøret som vi nå ser i USA.

Jeg kommer derfor i kveld til å heie på de fleste republikanere og flere av de «nye» politikerne som ønsker å sikre de amerikanske grunnverdiene som gjorde at landet vokste frem til et stabilt land med en markedsøkonomi som sikret innbyggerne betydelig velferd og samtidig som har dyrket enkeltindividenes styrke og retten til å lykkes.

Personlig mener jeg at tidligere president Ronald Reagan er den største politikeren USA noen gang har hatt og min drøm er at USA får en lignende president ved neste presidentvalg i 2012. Jeg legger derfor ved en video der Ronald Reagan kommer med de legendariske ordene: «Government is not a solution to our problem, government is the problem.»

Goto Top