Takk Høyre

Takk Høyre

Høyre har i dag lagt frem sitt forslag til nytt partiprogram og dette er av interesse da målingene kan tyde på at vi kan få en ny regjering etter valget bestående av bla. FrP og H. Det som skuffer meg er at blåfargen til Høyre blir mer og mer vasket bort og erstattet av en lilla sosialdemokratisk farge. For meg handler politikk om å våge å stå opp for det man tror på, uavhengig om det betyr mye kritikk og storm. Enkelte politikere og partier har dessverre vist at de har ryggrad som en blekksprut og ønsker å unngå de nødvendige debattene som trengs for å fornye samfunnet. Sosialdemokratiet har vært en av mange viktige bidragsytere til det fine samfunnet vi har i dag, men nå er det på tide med fornyelse. Målingene viser tydelig at velgerne mener at Norge kan og bør fornyes og at gårsdagens løsninger ikke nødvendigvis fungerer for å løse dagens og morgendagens utfordringer.

Høyre legger i stor grad bort det viktige prinsippielle og moralske spørsmålet om lavere skatter og avgifter og foreslår nå kun mindre justeringer. Høyre sine skatte- og avgiftskutt tilsvarer noen få dager av et helt års skatteinntekter fra oljesektoren. Jeg tror velgerne har klare forventinger til at en ny borgerlig regjering må være krystallklare på at mange usosiale avgifter må reduseres og fjernes. Vi så under Bondevikregjeringen(H, KrF og V) at de opprettholdt arveavgiften til tross for at de fleste den er smakløs og medfører at eiendommer som har vært i familiers eie i generasjoner må selges. Det samme gjelder dokumentavgiften som gjør det enda vanskeligere for ungdom å komme seg ut på boligmarkedet da de gjerne må betale 40-50 000 kr ekstra til staten. Denne avgiften rammer også ekstra hardt for personer som opplever samlivsbrudd og dermed opplever en vanskelig økonomisk situasjon når de må skaffe seg nye boliger. Dette er to eksempler på avgifter som Høyre de senere årene har lovet velgerne å fjerne i likhet med FrPs lovnader. Det er da trist at Høyre også i disse sakene nærmer seg Arbeiderpartiet.

Det er selvfølgelig mye positiv å finne i programutkastet til Høyre, men det er det også i de øvrige partiers partiprogrammer. Jeg forventer bare så mye mer fra Høyre all den tid velgerne er så klare på at de ønsker en ny politikk for Norge. Vi får ingen fornyelse av Norge hvis man viderefører Arbeiderpartiet, SV og SP sin politikk og kun bytter ut statsrådene med folk fra Høyre. Fordelen med Høyres kursendring er at det bør være klart for innbyggerne at hvis man ønsker en endring fra Bondevikregjeringen og dagens regjering, da er man avhengig av et sterkt Fremskrittsparti som har nye og moderne løsninger på morgendagens utfordringer.

 

Goto Top