Tag : vin

Vin på sykehjem

Jeg har flere ganger skrevet om nedprioriteringen av de eldre nasjonalt og ikke minst i Moss der de har fjernet 34 sykehjemsplasser de siste årene til tross for at behovet har økt. I tillegg til å bygge langt flere sykehjemsplasser er det viktig at vi gjør noe med innholdet i sykehjemmet sånn at de eldre […]

Farligere å se øl enn å drikke øl

Det at Norge er et spesielt land på mange områder er noe vi alle vet. Norge er også et av de land i verden med størst og dyrest byråkrati, da politikerne og byråkratene elsker å styre folks hverdag. Jeg har tidligere skrevet om politikernes iver etter å skjule røykpakkene i butikkene, forsøk på å forby […]

Goto Top