Tag : veier

La oss prioritere riktig

Jeg er en sterk tilhenger av trafikksikkerhet, derfor er ønsker jeg: Politikere som investerer noe av oljeformuen i infrastruktur, da får vi bedre og mer trafikksikre veier Lavere bilavgifter sånn at flere har råd til å kjøpe nye og moderne biler som er langt mer trafikksikre Et Politi som prioriterer alvorlig kriminalitet og ikke bruker […]

Kutt i skole og vei, mer til kultur

Fylkesrådmannen i Østfold la i dag frem sitt forslag til økonomiplan for de neste 4 årene.  Fylkeskommunen har som kjent få oppgaver igjen, noe som er en av grunnene til at jeg vil legge ned fylkeskommunen. Men så lenge fylkeskommunen eksisterer så vil jeg prioritere videregående opplæring og veier, og dermed nedprioritere «regional utvikling» og […]

Goto Top