Tag : utlandet

Asylmottak i utlandet?

Asylmottak i utlandet?

FrP har gjennom mange år hevdet at vi i langt større grad bør etablere asylmottak i nærheten av der asylsøkeren kommer fra. Dette sånn at asylsøkeren ikke trenger å reise halve jordkloden rundt og sette seg og sin familie i bunnløs gjeld til kriminelle menneskesmuglere for å komme til Norge og få avslag på sin […]

KrF vil styre andre land

Kristelig folkeparti er et parti som mange oppfatter som motstander av alt som er gøy. Dessverre er ikke KrF alene når det gjelder å ha en formynderpolitikk som baserer seg på at politikerne vet mer enn innbyggerne og må derfor beskytte oss dumme og lettlurte innbyggere som ikke klarer å ta vare på våre egne […]

Goto Top