Tag : ulovlig

Norsk lov gjelder ikke i kirken

Norge har en betydelig utfordring med innvandring og asylpolitikken som føres i Norge. Vi har gjennom alt for mange år ført en naiv innvandring og integreringspolitikk. Vi har også godtatt at personer som får avslag på sin søknad og som fortsatt velger å bo i landet ulovlig får gå fritt rundt. Dette har medført at […]

Goto Top