Tag : SSB

SSB godkjenner FrPs økonomiske politikk

Gjennom mange år har Fremskrittspartiet blitt latterliggjort for sin økonomiske politikk av våre politiske motstandere. Dessverre er det ikke kun våre politiske hovedmotstandere på venstresiden som angriper Fremskrittspartiet. Høyre har igjen tatt frem arrogansen sin og hevder at FrP har en uansvarlig politikk og bruker masse tid på å forsvare den økonomiske politikken til AP […]

Ukritisk innvandring

Moss kommune har nå fått en henvendelse fra IMDI om å ta imot flere flyktninger i 2011. De ønsker at kommunen skal ta imot 45 flyktninger, noe som kommer i tillegg til de desentraliserte asylmottakene og den betydelige øvrige innvandringen til Moss. Ifølge tabellen til SSB så er Moss på 7 plass blant når det gjelder […]

Goto Top