Tag : SP

Sosialistisk Senterparti

Senterpartiet var tidligere et borgerlig parti som satt eiendomsretten høyt. Dette bygget nok på den gamle tradisjonen vi har hatt i Norge gjennom mange år om at folk skal få styre sin egen eiendom uten statlige inngrep. Senterpartiet har gjennom flere år nå beveget seg mot sosialistisk side og det virker som om 7 år […]

Er Regjeringen korrupt?

Debatten rundt gavene Regjeringsmedlemmene har tatt imot pågår for fullt. Jeg skrev selv en liten bloggpost om det i går der jeg viste til at politikere alt for ofte glemmer at også politikere stammer fra apene. Det at Regjeringen har fjernet seg fra folket er en kjent sak, noe vi har merket i flere saker den […]

Øke bompengesatsen til 46 kr for hver passering?

Sitter nå mens jeg skriver i fylkestinget og er klar for å debatere bompenger på E18. I dag betaler bilistene 20 kroner pr passering, men nå vil fylkestinget øke  prisene i årene fremover og vil at prisen skal være hele 46 kr fom år 2015.  Fremskrittspartiet sier som eneste parti nei til dette. Grunnen til […]

Goto Top