Tag : skattesystem

Forenklet skattesystem

I dag begynner utsendelsen av selvangivelsene pr. post og de er også lagt ut på Altinn. Skatteetaten har brukt mye tid og ressurser på å få folk til å levere selvangivelsen elektronisk i stedet for å å levere den i papirformat. Dette er et godt tiltak for å effektivisere offentlig sektor, men jeg hadde da […]

Forhatte skatter/avgifter

Norge har dessverre et alt for høyt skatte- og avgiftsnivå. Dette har medført at flere nøringer ikke klarer å overleve i Norge da de får langt dårlige konkurransevilkår enn sine konkurrenter i andre land. Vi vet også at ca. hver tredje nordmann lever av økonomiske ytelser fra skattebetalerne, som f.eks. trygd, sosialhjelp etc. Hadde Norge hatt et […]

Goto Top