Tag : Siv Jensen

Valgløfte – check

I dag har regjeringen lagt frem sitt endrede statsbudsjett. Vi har kun hatt noen få uker på oss til å gjøre endringer i budsjettet fra Stoltenberg & co, men har etter min mening fått gjort betydelige endringer i tråd med våre valgløfter. Nå skal budsjettet forhandles og behandles i Stortinget så det vil bli justeringer. […]

Endelig - FrP i Regjering

Endelig – FrP i Regjering

Etter 40 års venting er endelig dagen her, FrP i Regjering. For mange av oss som har vært aktive i FrP gjennom mange år, brukt kvelder, helger, og stort sett hele døgnet for å få gjennomslag for vår politikk. Mange har hevdet at FrP aldri kom til å komme i Regjering, at borgerlig side aldri […]

Rundtur med Siv Jensen

I dag har jeg hatt en hektisk valgkampdag. Dagens begynte med et 45 minutters langt intervju på Radio Prime Moss der jeg fokuserte på eldreomsorg da det er den viktigste saken for Moss FrP. Eldreomsorg er spesielt viktig i Moss da de øvrige partiene har valgt å fjerne 34 sykehjemsplasser de siste 5 årene til […]

Goto Top