Tag : Siv Jacobsen

Landeveisrøveri eller ikke?

I starten av juni skrev jeg en bloggpost i forbindelse med at AP,s fylkestingsgruppeleder i Østfold Siv Jacobsen gikk ut og krevde flere bomstasjoner og disse skulle betale for jernbane og ikke for vei. Dette mente FrP at var et meget dårlig og usosialt forslag og vi argumenterte kraftig imot forslaget. Noen dager senere gikk […]

Bilistene skal betale for jernbane

I dag gikk Østfold AP ut med et håpløst forslag for å få bygget dobbeltsporet jernbane gjennom Østfold. Løsningen deres nå er at bilistene på E6 gjennom Østfold skal måtte finansiere jernbaneutbyggingen gjennom Østfold med mer bompenger. De sier klart og tydelig nå at når veien er nedbetalt så skal bomstasjonene stå helt til Østfoldbilistene […]

Dobbeltmoralske politikere

I dagens fylkesutvalg behandlet vi en sak om den såkalte belønningsordningen til staten. Saken gikk ut på at hvis Sarpsborg og Fredrikstad legger nok hindringer i veien for privatbilismen kan man få noe økte kollektivmidler fra staten. For det første vil jeg ikke kalle det en belønning at noe av de 64 milliardene staten krever […]

Goto Top