Tag : senterpartiet

Sosialistisk Senterparti

Senterpartiet var tidligere et borgerlig parti som satt eiendomsretten høyt. Dette bygget nok på den gamle tradisjonen vi har hatt i Norge gjennom mange år om at folk skal få styre sin egen eiendom uten statlige inngrep. Senterpartiet har gjennom flere år nå beveget seg mot sosialistisk side og det virker som om 7 år […]

Med hjarte for heile Karl Johansgate

Senterpartiet har i alle år snakket om at vi må flytte mange statlige arbeidsplasser ut av Oslo og til distriktene. Partiet har uttalt: Utflytting av statlige kompetansearbeidsplasser er det viktigste virkemidlet vi har for å sikre at arbeidstakere og bedrifter i alle deler av landet skal få de samme utviklingsmulighetene. Senterpartiet lovte i 2005 at […]

Øke bompengesatsen til 46 kr for hver passering?

Sitter nå mens jeg skriver i fylkestinget og er klar for å debatere bompenger på E18. I dag betaler bilistene 20 kroner pr passering, men nå vil fylkestinget øke  prisene i årene fremover og vil at prisen skal være hele 46 kr fom år 2015.  Fremskrittspartiet sier som eneste parti nei til dette. Grunnen til […]

Goto Top