Tag : Samferdsel

13 000,- kr er en betydelig utgift

Debatten om bompenger i Moss har blusset opp igjen i forbindelse med at Bystyret skal behandle hvilke konsept man ønsker for fremtidens transportårer i Moss. Bompengedebatten har dessverre og blir fortsatt forsøkt dysset ned av de øvrige partiene som ønsker å påføre en vanlig bilist i Moss et sted mellom 13-15 000 kr i årlige […]

Fornuftig å bygge veier i Tyskland, men ikke i Norge

Flere medier kunne i dag melde at norske oljepenger går til å bygge veier i Tyskland. Tyskland har totalt lånt 61 milliarder kroner til kun 1,8% i rente. Når vi vet at når man bygger norske veier har man en selvpålagt regel som sier at norske veiprosjekter må ha en rentebinding på hele 6,5%. Dette […]

Samferdsel i Moss

Artikkelforfatter: Arild Svenson, bystyremedlem Moss FrP  Bilen har en viktig rolle i det norske samfunnet. Vår hverdag er avhengig av bil, om det er å komme seg frem og tilbake på jobb eller til butikken, eller om det er å frakte varer fra leverandør til forhandler innenfor næringslivet. Lokal samferdsel må også sees i lys […]

Goto Top