Tag : Ryanair

Anmeld Ryanair

Det har de siste dagene pågått en betydelig kampanje mot Ryanair fra LO i forbindelse med arbeidsbetingelsene hos Ryanair. Ut fra dagens oppslag ser det ut som om målet til fagforeningene er å presse Ryanair ut av Norge og dermed påføre Østfoldsamfunnet et betydelig tap. Dessverre velger fagforeningene å ikke bruke lovverket, de vil heller […]

Goto Top