Tag : reklame

Statens byråkrater i Statnett driver partipolitikk

Det har i det siste kommet frem at byåkratene i finansdepartementet har blitt beordret av Arbeiderpartiet til å bedrive partipolitikk. Departementet har brukt tiden sin på å lage notater til Arbeiderpartiet om hvordan de kan angrope Fremskrittspartiet. Dette er meget uheldig da vi i Norge bør kunne forvente at byåkratene skal utføre den jobben de […]

Goto Top