Tag : reklame

Fremtiden i våre hender vil forby miljøfremskritt

Organisasjonen Fremtiden i våre hender ønsker nå å forby reklame for flyreiser. Jeg har i mange bloggposter skrevet om håpløse formynderforslag der politikere og organisasjoner ønsker å styre livene til folk flest. Begrunnelsen Fremtiden i våre hender bruker for å forby reklame for flyreiser er at fly er forurensende. Betyr det at de mener vi […]

Statens byråkrater i Statnett driver partipolitikk

Det har i det siste kommet frem at byåkratene i finansdepartementet har blitt beordret av Arbeiderpartiet til å bedrive partipolitikk. Departementet har brukt tiden sin på å lage notater til Arbeiderpartiet om hvordan de kan angrope Fremskrittspartiet. Dette er meget uheldig da vi i Norge bør kunne forvente at byåkratene skal utføre den jobben de […]

NrK Mp3 – alltid reklame

Den lisesnfinansierte radiostasjonen NRK Mp3 benytter seg av sitt politikergitte konkurransefortrinn ved ikke å ha reklame. Men stemmer det at Nrk Mp3 ikke har reklame? Mellom nesten hver eneste sang kommer de med følgende utsagn: «Du lytter på Nrk Mp3, alltid musikk, aldri reklame». I mine ører er dette full ut reklame, men ikke for […]

Goto Top