Tag : rammevilkår

Hvorfor får ikke Moss lufthavn like vilkår?

Hvorfor får ikke Moss lufthavn like vilkår?

I Østfold er vi heldig som har fått en fin, moderne og miljøvennlig flyplass, Moss lufthavn Rygge. Denne flyplassen har vi fått til tross for motstand fra dagens regjering og ikke minst fra Bondevikregjeringen(H, KrF, V). I all hovedsak er flyplassen reist takket være privat kapital med Olav Thon og Orkla i spissen. Helt fra […]

Ynkelig av Thorkildsen

Debatten rundt John Fredriksen sin utflagging av 5 skip har skapt stor debatt i Norge. Fredriksen hevder at han blir syk av Norge og han velger derfor å endre sin tidligere beslutning om å flagge tilbake alle sine skip til Norge og velger heller å utflagge de 5 siste skipene. Han hevder også at han […]

Goto Top