Tag : Per Sandberg

Fylkesårsmøte i Østfold FrP

Denne helgen har vi både fylkesårsmøte og superkurs i Østfold FrP. Denne gangen har vi valgt å avholde møtet i en by full av avgiftstrette nordmenn, Strømstad. Her på Laholmen hotell begynte vi i dag tidlig med å behandle årsmøtesakene og totalt er vi rundt 100 deltagere. Etter formaliasakene som årsberetninger, regnskap, budsjett osv. begynte […]

Per Sandberg vs Abid Raja

I kveld fulgte jeg med på Debatten på NRK1 med stor interesse. Dessverre har NRK og TV2 nedprioritert debatter noe som gjør at partiene i større grad er avhengig av å ha journalistene på sin side for å komme ut med sitt budskap. Dette har skapt noen utfordringer for Fremskrittspartiet all den tid målinger viser […]

Jeg ble valgt!

Jeg ble i dag valgt inn som 2. vararepresentant til Fremskrittspartiets sentralstyre noe jeg er veldig stolt og glad for. Det var hard kamp om å bli valgt da vi hadde mange gode kandidater som ønsket å stille. I min egenpresentasjon til landsmøtet fokuserte jeg på viktigheten av å stå oppreist for vår politikk til […]

Goto Top