Tag : pensjon

Flaut av SV

Flaut av SV

Det er et gode at vi har politisk uenighet i et demokrati. Det viser at demokratiet er reelt. Det er sunt med politisk uenighet, så lenge den politiske meningsytringen er ”renhårig”. I dette legger jeg at vi som politikere bør erkjenne de faktiske forhold – også i de tilfellene det ikke taler til vår fordel. […]

Krever pensjon for sin hobby

Kunstnernettverket går nå ut og krever at de skal få en egen kunsterpensjon som er langt bedre enn det resten av befolkningen har. Begrunnelsen deres er at mange kunstnere har en lav inntekt da de ikke klarer å skaffe seg nok oppdrag noe som gjør at de ofte kun jobber i 20-30% stilling. Derfor krever […]

Goto Top