Tag : overskudd

Overskudd igjen

Moss kommune er nå ferdig med regnskapet for 2012 og det viser i likhet med i fjor et overskudd for kommunen etter at FrP og de borgerlige tok over makten ved forrige valg. Regnskapet for i fjor viser et meget lite overskudd, men med tanke på de store omstillingene kommunen er midt oppe i er […]

Griske og maktkåte politikere

Jeg har tidligere skrevet om maktkåte politikere på denne bloggen. Politikere liker ofte å styre over innbyggernes liv gjennom lover og regler. Mange politikere ønsker derfor å kreve inn mest mulig av pengene folk flest har tjent gjennom ærlig arbeid. Norge har som kjent et meget høyt skatte- og avgiftsnivå, noe som gjør at mange […]

Goto Top