Tag : Oslo

Norge reiser seg igjen

Norge ble i dag utsatt for et skremmende, feigt og kvalmende angrep i Oslo og på Utøya. Tiden er ikke inne for å spekulere, da den debatten vil komme senere. Jeg håper inderlig at angrepene på Norge nå er avsluttet og jeg vil oppfordre alle til å følge råd og beskjeder fra politi, sykehus og […]

Skatt på frivillig arbeid og tigging

Det er en kjent sak at vi i Norge har skatteglade politikere og byråkrater som hele tiden leter etter nye områder de kan skatte- og avgiftsbelegge. Jeg tror alle er enig i at et samfunn trenger skatteinntekter for å kunne finansiere de velferdsgodene man ønsker skal være såkalt gratis. Selv er jeg av den oppfatningen […]

Med hjarte for heile Karl Johansgate

Senterpartiet har i alle år snakket om at vi må flytte mange statlige arbeidsplasser ut av Oslo og til distriktene. Partiet har uttalt: Utflytting av statlige kompetansearbeidsplasser er det viktigste virkemidlet vi har for å sikre at arbeidstakere og bedrifter i alle deler av landet skal få de samme utviklingsmulighetene. Senterpartiet lovte i 2005 at […]

Goto Top