Tag : Ordfører

Jeg blir Varaordfører

Valget ga borgerlig side i Moss et betydelig flertall og FrP og H har rent flertall alene. I Moss har vi hatt et godt samarbeid mellom alle de borgerlige partiene, FrP, H, V og KrF og det var derfor naturlig at vi alle deltok i forhandlingene. Det har vært tøffe forhandlinger om både politikk og […]

Rundtur med Siv Jensen

I dag har jeg hatt en hektisk valgkampdag. Dagens begynte med et 45 minutters langt intervju på Radio Prime Moss der jeg fokuserte på eldreomsorg da det er den viktigste saken for Moss FrP. Eldreomsorg er spesielt viktig i Moss da de øvrige partiene har valgt å fjerne 34 sykehjemsplasser de siste 5 årene til […]

Ordfører ansetter seg selv

Jeg har skrevet flere artikler om Arbeiderpartiet i Halden og deres meget udemokratiske styring av kommunen. De har styrt kommunen på samme måte AP gjorde det i gamle dager der de anså seg selv som hevet over demokratiet og man måtte ha partiboken i orden for å få jobber eller få innvilget søknader. Det siste nå […]

Goto Top