Tag : oljefond

SSB godkjenner FrPs økonomiske politikk

Gjennom mange år har Fremskrittspartiet blitt latterliggjort for sin økonomiske politikk av våre politiske motstandere. Dessverre er det ikke kun våre politiske hovedmotstandere på venstresiden som angriper Fremskrittspartiet. Høyre har igjen tatt frem arrogansen sin og hevder at FrP har en uansvarlig politikk og bruker masse tid på å forsvare den økonomiske politikken til AP […]

Fornuftig å bygge veier i Tyskland, men ikke i Norge

Flere medier kunne i dag melde at norske oljepenger går til å bygge veier i Tyskland. Tyskland har totalt lånt 61 milliarder kroner til kun 1,8% i rente. Når vi vet at når man bygger norske veier har man en selvpålagt regel som sier at norske veiprosjekter må ha en rentebinding på hele 6,5%. Dette […]

Handlingsregelen 10 år

I dag er det ti år siden Jens Stoltenberg la frem den såkalte handlingsregelen som sier at man skal benytte maks 4% av oljefondet årlig. Denne regelen har støtte fra samtlige partier med unntak av Fremskrittspartiet som heller ønsker å se mer helhetlig på økonomien enn å låse seg til et «tenk på et tall» […]

Goto Top