Tag : mobbing

Gjennomslag i kampen mot mobbing

Alt for ofte velger de andre partiene å stemme imot Fremskrittspartiets forslag, ikke nødvendigvis fordi forslagene er dårligere, men fordi forslagene kommer fra Fremskrittspartiet. Heldigvis så hender det ofte at de andre partiene snur og støtter forslagene til Fremskrittspartiet, men da gjerne ti år etter at vi fremmet forslagene. Dette gjelder ikke bare på nasjonalt […]

Goto Top