Tag : Libya

Dette var på tide FN

FNs sikkerhetsråd fattet i natt vedtak om å innføre flyforbudsone i Libya og åpner også opp for andre militære grep for å forsvare befolkningen mot overgrepene fra Gadaffi. Dette vedtaket burde ha kommet for lenge siden, da mange nå frykter at det er for sent. Demokratibevegelsen i Libya begynte sitt opprør 15. februar og Gadaffi […]

Goto Top