Tag : kronikk

Kronikk: Det nytter å stemme på FrP

Valget er nå over og velgerne har vært tydelige på at de ønsker et politisk skifte i Moss. Vi har for første gang i historien fått et rent FrP/H flertall i Moss og når alle borgerlige partier(FrP, H, V og KrF) har valgt å samarbeidet blir dette et tydelig flertall med god margin i Moss. […]

Moss har alle muligheter

I dag har jeg en kronikk på trykk i Moss Avis der jeg viser til hva Moss FrP ønsker å gjøre med Moss utover tradisjonelle saker som skole, helse, omsorg osv. Det Moss nå trenger er handlekraftige politikere og vil noe med Moss. Kronikk: Moss er en by som har alle muligheter hvis vi har […]

Er verdiene våre truet?

De siste dagene har det vært en stor debatt rundt innvandring etter utspillet/kronikken til Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde(FrP) og styremedlem i Oslo FrP Kent Andersen. I kronikken tar de for seg utfordringene en massiv innvandring kan ha for norsk kultur og norske verdier. Som vanlig kritiserer media, politiske motstandere og potensielle samarbeidspartnere utspillet og prøver å fremstille det […]

Goto Top