Tag : kollektiv

Menneskerett å eie egen bolig?

Gjennom media får vi ofte eksempler som prøver å gi et inntrykk av at det er en menneskerett å eie sin egen bolig. Jeg er helt enig at det er bra at såpass mange i Norge eier sin egen bolig, men det er langt unna å være en menneskerett. Det siste eksemplet kommer fra Aftenposten […]

Reduser veier for å løse trafikkproblemer

Å redusere veier for å løse trafikkproblemer er Moss Venstre sitt forslag for å løse trafikkproblemene i Moss. Forslaget til Venstre går ut på at man skal gjøre om et av feltene over kanalbroen til kollektivfelt. Dette til tross for at veinettet over kanalbroen er sprengt og allerede på 70-tallet var kapasiteten over kanalbroen i […]

Tar betalt uten å levere

Vinterens betydelige togkaos har fått aktualisert debatten rundt eventuelle erstatningsordninger som NSB tilbyr. Staten har sørget for at kollektivtransport ikke blir regulert gjennom f.eks. forbrukerkjøpsloven. Staten har heller lagd en egen lov(Norge har ALT for mange lover) som heter jernbaneansvarloven, men denne regulerer selvfølgelig kun skade på person og reisegods. Skulle tro at behovet for […]

Goto Top