Tag : Israel

Hvorfor jeg meldte meg inn i MIFF

Hvorfor jeg meldte meg inn i MIFF

Det at Norge har en konform rikspresse som i stor grad jakter i flokk og har et mål om å opptre politisk korrekte er kjent. Dette har til tider ført til at det er mange stemmer som ikke slipper frem i det norske ordskiftet, noe som er uheldig for demokratiet ved at mange menneskers synspunkter […]

AUFs inkonsekvente midtøstenpolitikk

Debatten om midtøsten og spesielt Israel er alltid en het debatt i Norge som dessverre blir meget skjevt vinklet i norsk media. Jeg mener saken er langt mer kompleks og vanskelig enn flere gir inntrykk av. Det er ingen hemmelighet at Israels eksistens er truet ved at deres naboer med islamistene i spissen har et […]

Dere behandler kvinner som dyr

Norge er et av få land i verden som har kontakt med terroristorganisasjonen Hamas og dermed er med på å legitimere deres synspunkter og handlinger. I Norge er det regjeringen og såkalte palestinavenner som ønsker enda mer dialog med en organisasjon som står bak grufulle terroristhandlinger i Israel og mot sin egen befolkning. Den norske […]

Goto Top