Tag : HSH

Stopp hetsen mot de fornuftige

Hovedorganisasjonen for Handel og Tjenester(HSH) har i dag sluppen en rapport om svenskehandel, populært kalt harryhandel. I undersøkelsen kommer det frem at de med lav lønn og lite utdannelse handler mer i Sverige enn resten av befolkningen. I samme undersøkelse kommer det også frem at de som stemmer på FrP i større grad enn andre. […]

Goto Top