Tag : halal

Fengselskantina er ingen restaurant

Terror siktede Mikael Davud er i følge VGNett fortsatt misfornøyd med maten han få gratis i norske fengsler og han har nå klaget saken til Den internasjonale menneskerettighetsdomstolen(EMD). Han ønsker seg mat som er i tråd med muslimse krav, såkalt halalmat. I norge prøver fengselsvesenet å tilpasse maten for alle, enten det er av religiøse […]

Halalmat på fly

Jeg har flere ganger skrevet om flere innvandrere og særdeles muslimer som kommer med krav om at Norge skal tilpasse seg deres levesett og ønsker. Det er farlig å godta at enkeltgrupper skal få egne særordninger da vi i Norge må ha et sett med lover, regler, plikter og rettigheter uavhengig av religion og etnisitet. Krav […]

Goto Top