Tag : grensehandel

Økt tobakksavgift fører til inntektstap

De andre partiene har stor tro på å øke avgiftene på det de ikke liker og tror da at problemene reduseres. Sist ute var dagens Regjering som økte tobakksavgiftene med 7% og la dermed inn en økning i forventede inntekter i statsbudsjettet fra tobakksavgifter. Fremskrittspartiet advarte mot dette da vi hevdet at dette bla. ville […]

Grensehandel = politikerflukt

Hvert år reiser et betydelig antall nordmenn til Sverige for å handle rimelig mat, drikke, tobakk og andre varer. Dette skjer ikke primært fordi nordmenn liker en kjøretur til vårt naboland, men det skjer pga et særnorskt avgiftsnivå. Takket være flertallet av politikerne så er de dyrere å handle norskproduserte varer i Norge enn det […]

Goto Top