Tag : flyktning

Ukritisk innvandring

Moss kommune har nå fått en henvendelse fra IMDI om å ta imot flere flyktninger i 2011. De ønsker at kommunen skal ta imot 45 flyktninger, noe som kommer i tillegg til de desentraliserte asylmottakene og den betydelige øvrige innvandringen til Moss. Ifølge tabellen til SSB så er Moss på 7 plass blant når det gjelder […]

Fakta rundt innvandring

Moss kommune sliter som kjent betydelig med sin kommuneøkonomi pga sulteforing fra Regjeringen og ikke minst dårlig/manglende politisk styring lokalt i Moss. Kommunen er derfor i gang med en betydelig omstillingsprosess der man snur alle steiner og kutter på de fleste områdene. Men det er et område som de andre partiene i Moss har nektet […]

Goto Top