Tag : fly

Politikere kan være farlige

Vi har flere eksempler på at politikere kan være farlige for både skattebetalere og næringsliv. Alt for ofte blander politikere seg inn i områder der de ikke har kompetanse eller legitimitet. Dette gjelder spesielt når politikere skal leke kapitalister og kjøper opp enkeltbedrifter. En av utfordringene med dette er at de ikke tar noen risiko […]

Hinsides en hver fornuft med boikott

AP i Moss valgte sammen med SV og Rødt å boikotte Ryanair og innføre forbud mot at ansatte skulle benytte Ryanair også i de tilfellene Ryanair var rimeligst for kommunen. Dette skapte mye debatt da dette i praksis betyr at Moss kommune har gått til boikott av Moss lufthavn Rygge. Signaleffekten av denne boikotten kan […]

Boikott Ryanair

Ryanair har etablert seg flere steder i Norge og har sørget for at mange nordmenn kan komme seg rundt i verden for en rimelig pris. Selskapet er relativt enkelt for oss som forbrukere da man få det man betaler for, verken mer eller mindre. Det at nordmenn reiser rundt omkring i verden på ferie og […]

Goto Top