Tag : flat skatt

Formueskatten er en usosial dobbeltbeskatning

Mange av oss mener det totale skatte og avgiftstrykket i Norge er alt for høyt og at det må redusere betydelig. Dette sånn at folk flest får beholde mer av pengene de selv har tjent. Jeg har en grunnleggende tro på at enkeltindividene selv vet best hvordan deres egne penger skal disponeres og dette vet […]

Goto Top