Tag : flat skatt

Formueskatten er en usosial dobbeltbeskatning

Mange av oss mener det totale skatte og avgiftstrykket i Norge er alt for høyt og at det må redusere betydelig. Dette sånn at folk flest får beholde mer av pengene de selv har tjent. Jeg har en grunnleggende tro på at enkeltindividene selv vet best hvordan deres egne penger skal disponeres og dette vet […]

Forenklet skattesystem

I dag begynner utsendelsen av selvangivelsene pr. post og de er også lagt ut på Altinn. Skatteetaten har brukt mye tid og ressurser på å få folk til å levere selvangivelsen elektronisk i stedet for å å levere den i papirformat. Dette er et godt tiltak for å effektivisere offentlig sektor, men jeg hadde da […]

Forhatte skatter/avgifter

Norge har dessverre et alt for høyt skatte- og avgiftsnivå. Dette har medført at flere nøringer ikke klarer å overleve i Norge da de får langt dårlige konkurransevilkår enn sine konkurrenter i andre land. Vi vet også at ca. hver tredje nordmann lever av økonomiske ytelser fra skattebetalerne, som f.eks. trygd, sosialhjelp etc. Hadde Norge hatt et […]

Goto Top