Tag : festival

Skatt på frivillig arbeid og tigging

Det er en kjent sak at vi i Norge har skatteglade politikere og byråkrater som hele tiden leter etter nye områder de kan skatte- og avgiftsbelegge. Jeg tror alle er enig i at et samfunn trenger skatteinntekter for å kunne finansiere de velferdsgodene man ønsker skal være såkalt gratis. Selv er jeg av den oppfatningen […]

Goto Top