Tag : fengsel

Kriminelle samer kan slippe fengsel

Kriminelle som har samisk bakgrunn kan slippe fengsel, kun pga. at de er samer. Bakgrunnen for dette er at dagens regjeringspartier og Høyre, KrF og Venstre har vedtatt at Norge skal tiltrå den såkalte ILO-konvensjonen. ILO står for «Den internasjonale arbeidsorgansasjonen» og de har laget en konsensjon som såkalt skal beskytte urfolks rettigheter. Stortinget valgte […]

Narkosmugler klager på maten

Besim Kosumi ble i 2004 dømt for norgeshistoriens største smugling av heroin. Han prøvde å forskynne narkotikamarkedet med hele 61 kilo heroin og hadde han ikke blitt tatt hadde han bidratt til mange tragiske skjebner. Han ble dømt til 16 års fengsel og soner dommen sin i Tromsø fengsel der han har fine fasiliteter. Nå […]

Etterlyses for overfallsvoldtekt

Nok en gang etterlyser Politiet en innvandrer for overfallsvoldtekt. Dette gangen er det Raess Dawlatzai fra Afghanistan som er etterlyst for to overfallsvoldtekter i Oslo. I Norge så er det dessverre kun FrP som ønsker lukkede asylmottak og derfor får asylsøkere gå fritt på gaten før de i det hele tatt får innvilget oppholdstillatelse. Når vi […]

Goto Top