Tag : fattig

De rike blir mindre rike og de fattige blir fattigere

Regjeringen og SV går i dag ut og skryter av at forskjellene har minket de senere årene. De er meget fornøyd med å ha fått til dette og skryter av at dette har skapt et bedre samfunn. De tar som politikere flest også æren for dette selv. Dette er en skremmende forenkling av saken da […]

Øker matprisene – rammer folk med svak økonomi

Statsbudsjettet nærmer seg og til tross for at det skal legges frem for Stortinget først får vi nå daglig lekkasjer fra statsbudsjettet. Regjeringen har reist landet rundt i valgkampen der de har kommet med lekkasjer om «gode ting» ting i statsbudsjettet. Nå som valget er over går de ut med det negative og de ønsker […]

Goto Top