Tag : Erna Solberg

Shariadomstoler i Norge?

Noen av oss har gjennom mange år advart mot et samfunn der en gruppe mennesker lever med egne lover og regler. For ikke så lenge siden kom det frem at det på Grønland i Oslo eksisterer et uformelt moralpoliti der islamister sørger for at folk kler seg «riktig» og gjør som de mener er moralsk […]

Vår nabo Mullah Krekar

Mullah Krekar har gjennom mange år vist oss hvor handlingslammede Norske politikere er. Det er kjent at han er en farlig islamistisk terrorist med null respekt for menneskerettigheter, Norske lover, regler og verdier og han burde vært kastet ut for lenge siden. Dessverre så var den forrige Regjeringen handlingslammet og dagens Regjering er enda verre. […]

Goto Top