Tag : e-skatt

Moss Fremskrittsparti sitt budsjettforslag

Jeg la i går frem Moss Fremskrittsparti sitt budsjett og økonomiplanforslag frem i gårsdagen formannskapsmøte. Forslaget gjelder for de fire neste årene og viser tydelig hvilke retning Moss Fremskrittsparti ønsker at kommunen skal gå. Hovedmålet vårt er å rydde opp i det økonomiske uføret kommunen er i og derfor legger vi opp til en betydelig […]

Goto Top