Tag : Christian Tybring-Gjedde

Fylkesårsmøte i Østfold FrP

Denne helgen har vi både fylkesårsmøte og superkurs i Østfold FrP. Denne gangen har vi valgt å avholde møtet i en by full av avgiftstrette nordmenn, Strømstad. Her på Laholmen hotell begynte vi i dag tidlig med å behandle årsmøtesakene og totalt er vi rundt 100 deltagere. Etter formaliasakene som årsberetninger, regnskap, budsjett osv. begynte […]

Goto Top