Tag : Bjørn-Inge Larsen

Til kamp mot folk flest

De fleste politikere og byråkrater oppfører seg dessverre alt for ofte som formyndere som mener at folk flest tar så dårlige valg i livet sitt at politikerne og byråkratene må bestemme for dem. Dette har vi sett innenfor skole, helse og omsorg, og ikke minst innen økonomi. Vi har et meget høyt og usosialt skatte […]

Goto Top