Tag : barn

Bot for å utsette barnet for amfetamin

En 2 år gammel gutt fikk i seg amfetamin i faren sin bil. Heldigvis gikk det bra med gutten, men det skal ikke mye amfetamin før det kan bli en dødelig dose for en 2 år gammel gutt. Det som gjør meg skremt er at faren slipper unna med en bot. Skal vi virkelig straffe […]

Er kvinner svake?

Likestilling er et stort og kompleks tema der mange er uenig i hva som er likestilling. For noen er likestilling at 50% av alle ansatte i samtlige stillinger skal være menn/kvinner. For meg er likestilling når alle menn og kvinner har en reell mulighet til å bli bedømt ut fra deres kunnskaper og erfaring, ikke […]

Ja til lukkede asylmottak

Moss Avis har avdekket at 22 asylbarn har forsvunnet fra mottak i Østfold siden januar i fjor. Dette er skremmende tall, da ett forsvunnet barn er ett for mye. Dette er sårbare barn som enten er såkalte ankerbarn, altså sendt av sine foreldrene til Norge i håp om at de får asyl, for så at resten […]

Goto Top